برنامه کارگاه های کتابخانه دیجیتال در سال1397

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

محتوای آموزشی

1

Pubmed

 

آقای دکتر عالیشان

فروردین ماه

جستجوی ساده و پیشرفته و نحوه انتخاب کلید واژه جهت بازیابی مقالات

2

Clinicalkey

آقای دکتر عالیشان

اردیبهشت ماه

معرفی انواع منابع _ کتاب _ مجلات ...

3

Uptodate

آقای دکتر عالیشان

خرداد ماه

معرفی پایگاه و نحوه جستجو

4

 

آشنای با سامانه نوپا منبع یاب

 

خانم دکتر لطیفی

تیرماه

آشنایی با منابع اطلاعاتی –جستجوی پیشرفته و موضوعی _رتبه بندی منابع

5

آشنایی با سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

 

آقای دکتر عالیشان

مردادماه

نحوه آشنای با صحت و اعتبار مجلات در پایگاه ههای مختلف ...

6

آشنایی با سامانه مقالات پزشکی ایران و پایان نامه ها و انتشارات

خانم دکتر لطیفی

شهریورماه

 

جستجوی منابع اطلاعاتی تحت پوشش و زارت بهداشت

7

جستجو در بانک های اطلاعاتی

آقای دکتر عالیشان

مهرماه

جستجوی منابع اطلاعاتی تحت پوشش و زارت بهداشت

8

 

خدمات مرجع الکترونیک

 

خانم دکتر لطیفی

 

آبان ماه

منابع مرجع الکترونیک فارسی لاتین –منابع چند رسانه ای فارسی و لاتین و....

8

 

آشنایی با Clinicalkey

 

خانم دکتر لطیفی

 

آذرماه

معرفی انواع منابع _ کتاب _ مجلات ...

9

 

آشنایی با google scholar

خانم زارعی

 

آذرماه

معرفی پایگاه و نحوه جستجوی مقالات موجود

10

 

آشنایی با scopus

 

خانم زارعی

 

دی ماه

 

معرفی و نحوه جستجو منابع ، نویسندگان و...

11

 

آشنایی با web of science

 

آقای دکتر عالیشان

 

دی ماه

 

معرفی و نحوه جستجو منابع ، نویسندگان و....

12

 

کتابدار بالینی

 

آقای دکتر عالیشان

 

بهمن ماه

 

نقش کتابدار بالینی در بیمارستان

13

 

آشنایی با pubmed

 

آقای دکتر عالیشان

 

اسفند ماه

 

جستجوی ساده و پیشرفته و نحوه انتخاب کلید واژه جهت بازیابی مقالات

 
   دانلود : برنامه دیجیتال .pdf           حجم فایل 219 KB