صفحه اصلی > کتابخانه > معرفی 

وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با هدف تسهیل دسترسی رایگان به پایگاه های اطلاعاتی خریداری شده ایجاد شده و امکان دسترسی داخل و خارج از دانشگاه را برای کاربران فراهم می آورد.